2022 M. INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ TRAKŲ RAJONO MARGIO TELKINIO i SKLYPO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO BAIGIAMĄJĮ ETAPĄ

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267, skelbiamas Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo plano baigiamasis etapas. Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje: S-VT-79-22-644

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRAKŲ RAJONO MARGIO TELKINIO I SKLYPO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANĄ

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono Margio telkinio I sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo planas. Planuojama teritorija – Trakų r. Trakų sen. Naujasodžio II ir Staškūniškių k. žemės sklypai kad. Nr. […]

2022 M. INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ VILNIAUS RAJONO PAPIŠKIŲ II TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO BAIGIAMĄJĮ ETAPĄ

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267, skelbiamas Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano baigiamasis etapas. Teritorijų planavimo dokumento numeris TPDRIS sistemoje: S-VT-41-22-153

2022 M. INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL VILNIAUS RAJONO PAPIŠKIŲ II SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRAKŲ RAJONO MIŠKINIŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO KEITIMĄ

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono Mišinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano keitimas. Planuojama teritorija – Trakų raj. sav., Senųjų Trakų sen., Žūkų k. Planuojama teritorija […]

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVENTININKŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANĄ

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Trakų rajono savivaldybės Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas. Planuojama teritorija – Trakų r. Senųjų Trakų sen. Senojo Tarpupio ir Šventininkų k. Planuojama teritorija […]

UAB „VILNIAUS KARJERAI” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ:

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0146 „KLIENTŲ E-SAVITARNOS SUKŪRIMAS PRODUKCIJOS UŽSAKYMO PROGRAMOJE“ Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 49 400,00 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų). Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 37 050,00 Eur (trisdešimt septynių tūkstančių penkiasdešimt […]

2022 M. INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI VILNIAUS RAJONO PAPIŠKIŲ II TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANĄ

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 , informuojame, kad pradedamas rengti Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo planas. Planuojama teritorija – Vilniaus r. Pagirių sen. Papiškių k. žemės sklypai kad. Nr. 4167/0500:578, kad. […]

UAB „MIŠKINIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ:

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0134 „NAUJOS ŽVIRGŽDO IR SMĖLIO GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4-357 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę […]

UAB „PAPIŠKIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0026 „NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ UAB „Papiškių karjeras“ 2015 m. gruodžio 10 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „Nerūdinių medžiagų gamybos linijos diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest Lt+“ […]