ES PARAMA

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0026 „NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“

UAB „Papiškių karjeras“ 2015 m. gruodžio 10 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „Nerūdinių medžiagų gamybos linijos diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest Lt+“

Projekto tikslas – bendrovės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant veikloje modernias technologijas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 27 mėnesiai.

Pagrindinė projekto veikla – modernios gamybinės įrangos įsigijimas. Šiuo metu jau yra įsigyta ir diegiama sijojimo įranga su transporteriais, svėrimo automatizavimo sistema ir akmenskaldė. Taip pat planuojama įsigyti žiauninį trintuvą. Pabaigus projektą bendrovėje bus įdiegta inovatyvi smėlio/žvirgždo/skaldos gamybos ir plovimo linija.

Projekto dėka UAB „Papiškių karjeras“ sukurs 20 naujų ilgalaikių darbo vietų bei pritrauks reikšmingą kiekį privačių investicijų Vilniaus regione.

Įgyvendinus projektą bendrovė savo klientams galės užtikrinti kokybiško produkto (smėlio, žvirgždo, skaldos) tiekimą už konkurencingą kainą. ES investicijos leis sukurti naudą ne tik bendrovei bei produktų vartotojams, bet ir regionui – leis didinti Vilniaus regiono užimtumą, socialinę gerovę.

Ilgalaikis bendrovės akcininkų ir vadovų tikslas – gaminti ir tiekti kokybiškus produktus, taip įsitvirtinant Lietuvos rinkoje ir ilgainiui tampant lyderiais tarp nerūdinių medžiagų gamintojų.

Numatytas projekto biudžetas – 2.008.211 Eur, iš kurių 702.873 Eur ES fondų lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo.