NAUJIENOS

UAB „VILNIAUS KARJERAI” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ:

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0146KLIENTŲ E-SAVITARNOS SUKŪRIMAS PRODUKCIJOS UŽSAKYMO PROGRAMOJE“

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 49 400,00 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų).

Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 37 050,00 Eur (trisdešimt septynių tūkstančių penkiasdešimt eurų) projektui skirtų finansavimo lėšų

Šiuo metu UAB „Vilniaus karjerai“ naudoja UAB „Kemek Engineering“ 2012 m. sukurtą vidinę produkcijos užsakymų valdymo sistemą. Joje registruoja klientų pateiktus produkcijos užsakymus (žvyro skaldų, žvirgždo, smėlio), kurie yra priimami, pasveriami ir pakraunami klientams gamybos vietoje (žvyro ir smėlio karjere). Produkcijos užsakymui klientai siunčia reikalingą informaciją visais įmanomais kanalais – telefonu, sms, el.paštu ir pan. (norima įsigyti produkcija, kiekis, produkcijos pasiėmimo vieta, atvykstančio transporto priemonės rekvizitai, pristatymo adresas, pirkėjo rekvizitai). Šią informaciją gavę, UAB „Vilniaus karjerai” darbuotojai turi apskaitos sistemoje patikrinti apmokėjimo/mokėjimo atidėjimo limitų situaciją ir suvesti užsakymą į turimą užsakymų registravimo/svėrimo el. sistemą. Po to, kai užsakymas yra užregistruotas, klientas gali vykti į karjerą produkcijos. Siekiant efektyvesnio ir greitesnio proceso, bus pereinama prie klientų savitarnos modelio, registruojant produkcijos užsakymus bei automatiškai valdant atsiskaitymą už produkciją, t.y. visi klientai užsakymus pateiks savarankiškai, naudodamiesi el. savitarna, on-line. Klientams nebereikės laukti pardavimų grandies darbuotojų patvirtinimo, užsakymus susivesti ir patvirtinti pavyks bet kuriuo paros metu. Tuo pačiu bus atsiras papildomi funkcionalumai – automatinis kliento mokumo valdymas; parduodamos produkcijos kiekių valdymas; pardavimų analitika; individualios kainodaros nustatymo modulis; važtarščių siuntimo automatizacija.

NORITE TAPTI KLIENTU?

Susisiekite!