ES PARAMA

 

Projektas „Klientų e-savitarnos sukūrimas produkcijos užsakymo programoje finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Projekto tikslas – produkcijos užsakymų valdymo sistemos atnaujinimas, ją praplečiant iki klientų on-line e-savitarnos lygio, siekiant padidinti pajamų augimą.

Šiuo metu UAB „Vilniaus karjerai“ naudoja UAB „Kemek Engineering“ 2012 m. sukurtą vidinę produkcijos užsakymų valdymo sistemą. Joje registruoja klientų pateiktus produkcijos užsakymus (žvyro skaldų, žvirgždo, smėlio), kurie yra priimami, pasveriami ir pakraunami klientams gamybos vietoje (žvyro ir smėlio karjere). Produkcijos užsakymui klientai siunčia reikalingą informaciją visais įmanomais kanalais – telefonu, sms, el.paštu ir pan. (norima įsigyti produkcija, kiekis, produkcijos pasiėmimo vieta, atvykstančio transporto priemonės rekvizitai, pristatymo adresas, pirkėjo rekvizitai). Šią informaciją gavę, UAB „Vilniaus karjerai” darbuotojai turi apskaitos sistemoje patikrinti apmokėjimo/mokėjimo atidėjimo limitų situaciją ir suvesti užsakymą į turimą užsakymų registravimo/svėrimo el. sistemą. Po to, kai užsakymas yra užregistruotas, klientas gali vykti į karjerą produkcijos. Siekiant efektyvesnio ir greitesnio proceso, bus pereinama prie klientų savitarnos modelio, registruojant produkcijos užsakymus bei automatiškai valdant atsiskaitymą už produkciją, t.y. visi klientai užsakymus pateiks savarankiškai, naudodamiesi el. savitarna, on-line. Klientams nebereikės laukti pardavimų grandies darbuotojų patvirtinimo, užsakymus susivesti ir patvirtinti pavyks bet kuriuo paros metu. Tuo pačiu bus atsiras papildomi funkcionalumai – automatinis kliento mokumo valdymas; parduodamos produkcijos kiekių valdymas; pardavimų analitika; individualios kainodaros nustatymo modulis; važtarščių siuntimo automatizacija.

Projekto pavadinimas: „Klientų e-savitarnos sukūrimas produkcijos užsakymo programoje“, projekto NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0146 

Projekto vykdytojas: UAB „Vilniaus karjerai“

Įgyvendinančioji institucija: VĮ  Lietuvos verslo paramos agentūra

Bendra projekto vertė – 49 400 Eur, iš kurių 37 050 Eur  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

Projekto vykdymo pradžia – 2021-05-25

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-03-15