ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANAI

Informaciniai pranešimai TRAKŲ R. MIŠKINIŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO  KEITIMO PARENGIAMASIS ETAPAS (2023 M.) Informacinis pranešimas 2023 Planavimo darbų programa 2023 Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas 2023 MIŠKINIŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO KEITIMO BAIGIAMASIS ETAPAS Informacinis pranešimas baigiamasis etapas Pagrindinis brėžinys Teritorijos planavimo […]

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Informaciniai pranešimai PRANEŠIMAS APIE                                       Vilniaus rajono Papiškių II smėlio ir žvyro telkinio išplėtimo į naujus plotus                                            […]

UAB „MIŠKINIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ:

ES PARAMA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0134 „NAUJOS ŽVIRGŽDO IR SMĖLIO GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4-357 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ […]

UAB „PAPIŠKIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

ES PARAMA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0026 „NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ UAB „Papiškių karjeras“ 2015 m. gruodžio 10 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „Nerūdinių medžiagų gamybos linijos diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ […]