ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANAI

Informaciniai pranešimai VILNIAUS R. PAPIŠKIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO   PARENGIAMASIS ETAPAS (2024 M.) Informacinis pranešimas apie parengiamąjį etapą 2024 Planavimo darbų programa Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas TRAKŲ R. MIŠKINIŲ TELKINIO SMĖLIO IR ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO  KEITIMO BAIGIAMASIS ETAPAS (2023 M.) Informacinis pranešimas apie baigiamąjį etapą 2023 […]

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Informaciniai pranešimai PRANEŠIMAS APIE                                       Vilniaus rajono Papiškių II smėlio ir žvyro telkinio išplėtimo į naujus plotus                                            […]

UAB „MIŠKINIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ:

ES PARAMA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0134 „NAUJOS ŽVIRGŽDO IR SMĖLIO GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 4-357 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ […]

UAB „PAPIŠKIŲ KARJERAS” SĖKMINGAI ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ

ES PARAMA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0026 „NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“ UAB „Papiškių karjeras“ 2015 m. gruodžio 10 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos dalinai finansuojamą projektą „Nerūdinių medžiagų gamybos linijos diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ […]