Naujienos

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. …

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu …

išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo …

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. …

Informacija apie teritorijų planavimą Vadovaujantis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. …

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0146 „KLIENTŲ E-SAVITARNOS SUKŪRIMAS PRODUKCIJOS UŽSAKYMO PROGRAMOJE“ Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima …

NORITE TAPTI KLIENTU?

Susisiekite!